I. ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri;
  • A4 sayfa boyutunda, MS Word programı, Times New Roman-12 punto- normal stil;
  • Dipnotlar Times New Roman 10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalıdır.
  • Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
  • Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,15, paragraf sonra 10 nk boşluk şeklinde olmalıdır.
  • Paragrafların ilk satırı 1,25 cm girintili, kaynakça ise asılı 1,25 cm şeklinde olmalıdır.
  • Atıf yapılırken dipnot usulü kullanılmalı, MLA atıf usulü uygulanmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır.
 • Kural olarak özet metinler 500 kelime ile 1.000 kelime arasında olmalıdır.
 • Türkçe gönderilecek bildiri özetlerinde Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 tane anahtar kelime yer almalıdır.
 • Yazarların ismi bildiri başlığının altında sağa yaslı olarak yer almalıdır. Yazar ismine dipnot verilerek akademik unvan, çalıştığı kurum, mail adresi ve ORCID bilgisi belirtilmelidir.
 • Bildiriler, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve .docx veya .pdf formatında “kongre@kvkk.gov.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.