Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri; 
 • A4 sayfa boyutunda, MS Word programı, Times New Roman -12 punto- normal stil olmalıdır.
 • Dipnotlar Times New Roman 10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalıdır. 
 • Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. 
 • Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,15, paragraftan sonra 10 nk boşluk şeklinde olmalıdır. 
 • Paragrafların ilk satırı 1,25 cm girintili, kaynakça ise asılı 1,25 cm şeklinde olmalıdır.
 • Atıf yapılması halinde, dipnot usulü kullanılmalı, MLA atıf usulü uygulanmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır.
 • Kural olarak özet metinler 200 kelime ile 500 kelime arasında olmalıdır.
 • Türkçe gönderilecek bildiri özetlerinde Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 tane anahtar kelime yer almalıdır. 
 • Yazarların ismi bildiri başlığının altında sağa yaslı olarak yer almalıdır. Yazar ismine dipnot verilerek akademik unvan, çalıştığı kurum, e-posta adresi ve ORCID bilgisi belirtilmelidir.
 • Bildiriler, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve .docx veya .pdf formatında “kongre@kvkk.gov.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.