II. ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından “ 2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi” (Kongre) çerçevesinde hazırlanacak olan bildiri özetlerinin toplanabilmesi ve Kongre’ye kaydınızın gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Katılımcıların Kongre’ye kayıtlarının oluşturulabilmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla katılımcılara ait kişisel veri niteliğindeki ad soy ad, kurum-kuruluş, meslek ve iletişim bilgileri işlenmektedir.  

Bildiri özetlerinin alınabilmesi, bildiri sunum ve yazım kuralları açısından değerlendirilmesi, bildirinin kabul edilmesi halinde bildiri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla bildiri özeti hazırlayanlara ait kişisel veri niteliğindeki ad, soyad ve iletişim bilgisi ile varsa, akademik unvan, çalıştığı kurum ve ORCID bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Kongre’nin işbirliği ortaklarına (Bilkent Üniversitesi) aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Kurum tarafından yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için elektronik posta ve internet sayfasında yer alan kayıt formu vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hükmü uyarınca işlenmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Konu hakkında Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kurumun Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.