II. ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ

Tebliğ Çağrısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile “Kişisel Verileri Koruma” ana temalı kongremiz 16-17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Anayasa’da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak, misyonu doğrultusunda “Dijital Çağda Bir Öncelik: Mahremiyet” ana temalı kongre düzenlenecektir. 

Kongremizin temel amacı, kamu ve özel sektör yönetici ve çalışanları, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği ortamda, hukuki, teknik ve sosyal boyutları ile kişisel verilerin korunmasında bilimsel argümanların güçlendirilmesidir. Uluslararası Kongre, genel ve eş zamanlı hibrit oturumlarla gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Gönderilen bildiri özetleri editör incelemesi ve Bilim Kurulumuzun değerlendirmesine tabi tutulur. İlk incelemesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan bildiri özetleri, Bilim Kuruluna gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması halinde bildiri özetleri geri çevrilir. İlk değerlendirmede uygun bulunan bildiri özetleri, kör hakemlik ilkelerine uygun şekilde Bilim Kurulu üyelerine gönderilir. Yazarlara bildiri özetinin hangi Bilim Kurulu üyelerine gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Bilim Kurulundan gelen raporlar doğrultusunda bildiri özeti sahiplerine bildirilerinin kabul edilip edilmediği hususunda bilgi verilir.

Kongre ardından, gönderilen bildiri özetleri kongrede sunulmaları halinde bildiri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazarın tercih etmesi halinde bildirinin Türkçe veya İngilizce tam metin olarak kitapta yer alması mümkündür.