12 Kasım 2021 Cuma

AÇILIŞ
10:30 - 12:00
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
Tanıtım Videoları
Açılış Konuşmaları

ÖĞLE ARASI 12.00 - 14.30

1. OTURUM
14.30 - 16.00
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Ulrich KELBER - Alman Federal Veri Koruma Otoritesi Başkanı
Marit HANSEN - Almanya - Schleswig Holstein Veri Koruma Otoritesi Başkanı
Ventsislav KARADJOV - Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı /EDPB Başkan Yardımcısı

ARA 16.00 - 16.15

2. OTURUM
16.15 - 18.15
Oturum Başkanı - Hürol MEAR (KKTC KVKK Başkanı)
Prof. Dr. Halil AKKANAT - 2019/770 Sayılı Direktif'in İç Hukuklara Aktarılması Kapsamında Alman Medeni Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
Prof. Dr. Murat ATALI- Medeni Yargılama Aleniyet İlkesi ve Kişisel Verilerin Korunması
Prof. Dr. Burak GEMALMAZ - Anayasa Mahkemesinin Kişisel Verilerin Korunmasına Yaklaşımının Eleştirisi
Assoc. Prof. Francesco Paolo PATTI - Blockchain Technology and GDPR
Dr. Zohar EFRONI - The GDPR as Risk-Based Regulation, Delegable Consent, and Trusted Data Intermediaries


13 Kasım 2021 Cumartesi

3. OTURUM
09:00-10:10
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY - Veri Taşınabilirliği Hakkı: Amaçlar, İşlevler ve Sınırlar
Dr. Belkıs VURAL ÇELENK - Avrupa Birliği, İsviçre ve Türk Hukukunda Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarımında “Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülke” Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Dr. Aybike TUNÇ - Kişisel Veri Ve Veri Ticareti
Ar. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU - Bilgi Çağında İlgili Kişinin Bilgi Alma Hakkı ve Ticari Sır Çatışması

ARA (10.10-10.20)

4. OTURUM
10.20 - 11.15
Oturum Başkanı - Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Dr. Rahime ERBAŞ - Cumhuriyet Savcısı Büşra Hazel ATEŞ SARIDAĞ - Ar. Gör. Ahsen AKDEMİR - Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA Verilerinin Mükerrer Kullanımı
Dr. Gizem GÜLTEKİN VARKONYİ - Evaluation of the Proposed AI Act from the Aspect of Data Processing for Law Enforcement Purposes: Cases of Predictive Policing and Biometric Data Processing
Dr. Nafiye YÜCEDAĞ - Aydınlatma Metinlerinde Yanlış Hukuki Sebebin Gösterilmesinin Hukuki Sonuçları

ARA (11.15 - 11.25)

5. OTURUM
11.25 - 12.35
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Hakim Dr. Fatih ÖZKUL - Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası'nda Kişisel Verilerin Korunması
Dr. Korhan YEĞRİM - Vergi Mahremiyeti Suçu ile Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçların Karşılaştırılması
Dr. Sertaç IŞIKA - Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
Ar. Gör. Uğur AŞKIN - "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Yerine
Getirilmemesi Kabahati (KVKK M. 18/1)"

ÖĞLEN ARASI (12.35 - 14.30)

6. OTURUM
14.30 - 15.40
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Günseli GELGEL
Dr. İlyas ARSLAN - Kişisel Verilerin Yabancı Unsurlu Sözleşmelere Aykırı Olarak İşlenmesinden veya Korunmamasından Kaynaklanan Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
Dr. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ - Yabancılık Unsuru Taşıyan Kişisel Veriler İle İlgili Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukukun Tespiti
Dr. Cannur ERCAN - "Dijital İçerik ve Dijital Hizmet Sözleşmelerinde Karşı Edim Olarak Kişisel Verilerin Paylaşılması"
Ar. Gör. Elif Beyza AKKANAT - 2019/770 Sayılı Dijital İçerik ve Dijital Hizmetlerin Sağlamasına Yönelik Direktif (DCD) Uyarınca “Karşı Edim” Olarak Kişisel Veriler

ARA (15.40 - 15.50)

7. OTURUM
15.50 - 17.00
Oturum Başkanı - Dr. Çiçek ERSOY
Dr. Cemal BAŞAR - Akıllı Yollar ve Kişisel Verilerin Korunması
Dr. Yavuz CANBAY - Kişisel Verilerin Korunmasında Trend Teknolojiler
Dr. Merve TUNÇBİLEK - Kritik Altyapılarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İnceleme: Havacılık Sektöründe Bir Çalışma
Ar. Gör. Bilal TOPRAK - Blokzincir, Veri Koruma ve Genel Veri Koruma Tüzüğü

ARA (17.00 - 17.10)

8. OTURUM
17.10 - 18.05
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Yüksel METİN
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE/ Dr. Yasin AYDOĞDU/ Dr. Lutz PESCHKE/ Ar. Gör. Aybeniz AKLAN - Hayat Eve Sığar Uygulaması Üzerinden Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uyumluluğu
Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ / Latife Büşra ÇOKASLAN - Yapay Zekanın Tıp Alanında Kullanımı ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Etik Bir Bakış
Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL - Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İhlalinden Doğan Manevi Zararın Tazmini


14 Kasım 2021 Pazar

9. OTURUM
09.00 - 09.55
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çocuğun Rızasının Geçerliliği
Dr. Fatma ESENYEL HANAZ - Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması
Ar. Gör. Ecem KİRKİT - Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR - Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunmasında Velayet Hakkının Rolü

ARA (09.55 - 10.05)

10. OTURUM
10.05 - 11.00
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY - Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) Uygulanabilirliği Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
Dr. Can AZER / Dr. Mazlum DOĞAN - KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Hakkı Çatışması (KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında)
Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY / Dr. Fatma ESENYEL HANAZ - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İncelemesi
ARA (11.00 - 11.10)

11. OTURUM
11.10 - 12.05
Oturum Başkanı - Doç Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dr. Serdar HIZIR - Alman Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair 29/06/2018 Tarihli Davranış Kurallarının Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
Ömer Faruk BAYSAL - Bankacılık Sektöründeki Veri İhlal Bildirimlerinin Mukayeseli Analizi
Hacer Ülkü DOĞAN KAYA - Bankalarca Sunulan Para Transfer Hizmetlerinde Yurt Dışına Veri Aktarımı

ÖĞLEN ARASI (12.05 - 14.00)

12. OTURUM
14.00 - 14.55
Oturum Başkanı - Tamer AKSOY
Dr. Canan ERDOĞAN / Merve Nur GÖKTAŞ - Bilişim Çağında Temel Bir Hak: Unutulma Hakkı ve Hakkın Türk Hukukunda Görünümü
Dr. Alper IŞIK - İnsan Hakları Açısından GVKT VE 6698 sayılı KVKK’DA Yalnızca Otomatik İşlemeye Dayalı Bir Karara Tabi Olmama Hakkı
Dr. T. Polat İŞOĞLU - Unutulma Hakkı ve Suç Kapsamında Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

ARA (14.55 - 15.05)

13. OTURUM
15.05 - 16.00
Oturum Başkanı - Prof. Dr. Arzu OĞUZ
Doç. Dr. Emel BADUR - Zinaya Dayalı Boşanma Davalarında Kişisel Verilerin Korunması
Dr. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK - Kişisel Verilerin İşlenmesi Bakımından Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
Dr. Didem ÖZGÜR - The Conflicting Objectives of the European Union Whistleblower Protection Directive and the European Union General Data Protection Regulation

ARA (16.00 - 16.15)

14. OTURUM
16.15 - 17.30
Oturum Başkanı - Dr. Cihan KANLIGÖZ
Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN
Tuba KENDİR TUNALI
Ersin CAN
Mustafa ERBİLLİ