Kongre Konuları


 • Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı
 • Kişisel Verileri Korumanın Önem ve Gereklilikleri
 • Hukuk Politikalarıyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Veri Güvenliği
 • Dijital Veri İşleme ve Koruma
 • AB Hukukunda Veri Koruma Mevzuatı
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Veri Aktarımı
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Eksen
 • Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
 • Veri Temelli Ekonomi  Anlayışı
 • Rekabet Hukuku, Elektronik Ticaret, Elektronik Haberleşme Boyutuyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Bilişim Sistemleri Açısından Kişisel Verilerin Korunması ve Değerlendirilmesi
 • Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kişisel Verilerin Korunması
 • Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Uygulaması
 • Hesap Verilebilirlik
 • Veri Madenciliği
 • Teknoloji ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verileri Korumanın Tarihsel Gelişimi
 • Blockchain ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Akıllı Şehirler ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Mahremiyet Odaklı Teknolojiler
 • Bulut Bilişim 
 • Genel İlkelerin Kişisel Verilerin Korunması Hukukundaki Önemi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Etik
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Yer Bakımından Uygulanması
 • Kanunda ve GDPR'da Öngörülen İstisnalar
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Unutulma Hakkı
 • Yargı İşlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması