Kongre Konuları

 • Kişisel Verilerin Korunmasının Tarihsel Gelişimi
 • Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kişisel Verilerin Korunması
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Yer Bakımından Uygulanması
 • Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Uygulaması
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde Öngörülen İstisnalar
 • Hukuk Politikalarıyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Veri Aktarımı
 • Veri Temelli Ekonomi ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Rekabet Hukuku, Elektronik Ticaret ve Elektronik Haberleşme Boyutuyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyet Artırıcı Teknolojiler
 • Bilişim Sistemleri Açısından Kişisel Verilerin Korunması ve Değerlendirilmesi
 • Veri Madenciliği
 • Blokzincir ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Akıllı Şehirler ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Bulut Bilişim ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Etik
 • Unutulma Hakkı
 • Yargı İşlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması
 • Yeni Sanal Evrende (Metaverse) Kişisel Verilerin Korunması
 • Sohbet Robotları (Chatbot Uygulamaları) ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Gözetim Teknolojileri ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Çerezler ve Takip Teknolojileri