Kongre Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin anayasal teminatını daha da güçlü kılmak amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir. Multidisipliner boyutta yapılacak araştırmalar ve bilimsel üretimler alanın gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Karar alıcılar, uygulayıcılar ve bilimsel çalışmalar için ortak akılla oluşturulan metodoloji, kuşkusuz kişisel verilerin korunması alanında hedeflenen seviyeye en verimli biçimde ulaşmayı sağlayacaktır. Uluslararası düzeyde görülen gelişmeler ve ülkemizde sağlanan müktesebatın da fikir ve uygulama birliği içerisinde yürütülmesi uyum ve senkronizasyonu temin edecektir. Bahsedilen çerçeveyi güçlendirmek amacıyla II. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi düzenlenmektedir.

KVKK, ülkemizde tüm kesimlerin istifade edeceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren otorite ve diğer çevrelerin de katılımları ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde kongre çalışmasını yürütmektedir.

16 – 17 Kasım 2023 tarihlerinde hibrit oturumlarla gerçekleştirilecek kongremizin bütün katılımcılar için faydalı olacağına inanıyoruz.

Kongremizde katılımcı ve dinleyici olarak yer alabilmek için gerekli koşullar ve süreçler hakkında gerekli bilgilendirmelere internet sayfamız üzerinden erişim sağlanabilmektedir.