I. ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ

DAVET

         Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile 12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi gerçekleştirilecektir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa’da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini artırmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde “Kişisel Verilerin Korunması” ana temalı Kongre düzenlemektedir. Kongre, uluslararası nitelikte, genel ve eş zamanlı çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kişisel verilerin korunması alanında bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılımlarınızın büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 

Kongremiz Türkiye’den ve dünyadan kamu yöneticileri ve çalışanları, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile bu alana ilgi duyan tüm kesimlerin takibine açık olacaktır.

Kongremiz, Kişisel Verileri Koruma Kurumu YouTube kanalından (https://www.youtube.com/c/KişiselVerileriKorumaKurumu) canlı olarak yayınlanacaktır.