II. ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ

DAVET

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde II. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa’da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini artırmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli seçkin yükseköğretim kurumlarından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde “Dijital Çağda Bir Öncelik: Mahremiyet” ana temalı Kongre düzenlemektedir. Kongre, uluslararası nitelikte, genel ve eş zamanlı hibrit oturumlarla gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kişisel verilerin korunması alanında bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılımlarınızın büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 

Kongremiz Türkiye’den ve dünyadan kamu ve özel sektör yöneticileri ve çalışanları, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile bu alana ilgi duyan tüm kesimlerin takibine açık olacaktır.